Terug naar homepage

projectbegeleiding Gewoon Gemak
Verkroost Advies

tekst en redactie
Schrijfbedrijf Marlous Schoemaker

ontwerp en webrealisatie
Irisdesign.nl

fotografie
Shutterstock, Istockphoto
Anton van Daal

Disclaimer
De informatie op de website is informatie van algemene aard en houdt geen advies in. Er bestaat geen garantie dat de informatie op de website volledig, juist, bijgewerkt en vrij van schrijffouten is. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor schade of kosten van welke aard ook, die ontstaat door het gebruik van deze website van welke aard dan ook. Verwijziging naar andere websites is louter ter informatie. Er bestaat geen verantwoordelijkheid voor de inhoud en het functioneren van websites waarnaar verwezen wordt.