Terug naar homepage

26-1-2012 | Gemeenten maken begin met het project Gewoon Gemak

Vanaf vandaag gaan 7 gemeenten van de Noord - Veluwe van start met het project Gewoon Gemak. Sinds deze ochtend is de website gewoongemak.nl in de lucht.

De website is door de heer Jan van den Bosch, wethouder van de gemeente Ermelo en dagelijks bestuurslid van Regio Noord Veluwe, gelanceerd.

Op de site wordt informatie gegeven over het project Gewoon Gemak en ook kan via deze website de Huistest worden gedaan. De Huistest laat zien welke eenvoudige maatregelen genomen kunnen worden om het wonen veiliger en comfortabeler te maken.

De informatie is vooral bedoeld voor ouderen. Deze zullen ook gericht door de gemeenten worden aangeschreven om maatregelen te treffen in huis waardoor de veiligheid in huis toeneemt en het comfort verbetert. Daardoor worden ongelukken voorkomen en is langer thuis en in de eigen omgeving blijven wonen eerder mogelijk.

Voorbeelden van Gewoon Gemak zijn de antislipmat, een prettige entree met een brievenmandje en/of een deurbel met geluidsversterking, kabelgoten, een extra stopcontact. Een goede, veilige trap is van groot belang. Een toilet op de slaapverdieping kan ook een uitkomst zijn. Domotica kan zorgen voor technologische oplossingen. 

De gemeenten Elburg en Nunspeet en wellicht binnenkort ook de gemeente Harderwijk stimuleren het aanbrengen van voorzieningen met een geldelijke bijdrage. 

De website en de huistest geven hierover informatie. 

De gemeenten en de partners van de gemeenten zullen Gewoon Gemak de komende jaren uitdragen en zien het project - naast de mogelijkheden die de WMO biedt en naast het bouwen van diverse typen zorgwoningen-  als een manier om vooral ouderen passender te huisvesten.

 

 1